Næslandet.dk

Lysfolket

 

Lysfolket er en menneskerace, der i tidernes morgen opstod af Lysets Eg. Fortællingens hovedperson Oona Frændegod tilhører denne menneskerace, som bebor langt størstedelen af Næslandets kontinent.

Det oprindelige Lysfolk var meget smukke, men forskellige alt efter hvilken del af Næslandet, de stammede fra.

En del af dem havde anlæg for magiske evner, men det var ikke særlig kraftfuld magi, de var i stand til at udøve. Senere i historien forsvandt de magiske kundskaber hos langt de fleste. Kun de stærkeste blodlinjer bibeholdt de magiske evner, og som tiden gik udviklede de dem markant. Langsomt steg antallet af stærke magikere.
Talrige uovertrufne troldmænd, hekse og heksemestre kan således tælles i Lysfolkets lange historie.

I Lundene, Næslandets kongeby, er Lysfolkets skønhed en blanding af forskelligartede mennesketyper, som den smeltedigel kongebyen er for befolkningen. Byen blev oprindelig grundlagt nær grostedet for Lysets Eg og er den eneste by i landet, som rummer flere magiske tiltag. 

Nutidens Næsland er opdelt i tre store territorier:

Nordkronens Territorier, Moegelhaim Territoriet og Midtlandet, som mod syd afgrænses af Arnhaim, Tågemoserne og Marsken, hvoraf de to sidstnævnte er en slags ingenmandsland.

Lysfolket har siden tidernes morgen været truet af Radixfolket i det sydlige Næsland, og kun grundet magtfulde magikere gennem tiderne, har man været i stand til at opretholde et nogenlunde beskyttet liv fra indtrængen sydfra.

Men som tiden går, øges Radixfolkets styrke, og det endelige opgør er nær. En profeti har forudsagt, at en ung kvinde vil blive født, og at hun er den eneste, som vil være i stand til at besejre Radixfolket. Denne kvinde er Oona Frændegod.