Næslandet.dk

Albinarierne

 

Albinarierne hører hjemme på Nordkronen.

Det er et magisk krigerfolk, som er skabt af is og sne. Heste og ryttere kan ikke adskilles, men er ét sammenhængende væsen, når Albinarierne materialiserer sig.

Hierarkisk ligger de under Havsvæverne, hvilket betyder, at det er endnu mere risikabelt for dem, hvis de ønsker at handle udenom Annitempernes ordrer, så det sker aldrig.

Derfor er det også forbundet med en vis risiko at mane dem til hjælp. Hidkalder man dem, må man afgive en del af sin livskraft i form af tabte leveår. Man vil derfor blive flere år ældre efter en flere uger lang periode med influenzalignende sygdom, hvis man har fremmanet Albinarierne til hjælp. Hvor mange år beror på den opgave, man har tvunget Albinarierne til at udføre.