Næslandet.dk

Nationalpark Mols Bjerge

Mols Bjerge - en verden midt i Nationalparken

 

Mols Bjerge ligger lige nord for Aarhus -  omtrent dér, hvor snottet drypper fra Hr. Jyllands næsetip. 

Her gjorde Vorherre sig ekstra umage med at kreere et landskab under istiden, som den dag i dag hører til et af Danmarks allersmukkeste. I hvert fald hvis man spørger mig, for jeg bor her og har ikke tænkt mig at skulle her fra foreløbig.

Selve Mols Bjerge udgør kun en lille del af Nationalpark Mols Bjerge. Ud af 180 km2, ligger området som et fantasiens eldorado med sine 'blot' 2500 ha midt i selve parken.

Den rige og mangfoldige natur, som findes her, er helt unik. De mest fremtrædende naturtyper består af overdrev, kystområder og skove. Disse naturtyper er, i kombination med en topografi, som byder på et væld af bakker og sænkninger, et sandt overflødighedshorn af varierende rumlige oplevelser. 

Naturen veksler konstant mellem det store åbne rum, med vidder, der ofte giver kig til havet, til den dunkleste fortætning af dyster skov, mosklædte hulveje og dybe dødishuller.

Krogede musebøge, egekrat spundet ind i kaprifolium, dyste vindfælder og ældgamle gravhøje, skaber alt sammen mystik og spændende oplevelser, og stederne giver uvilkårligt masser af næring til fantasien.

Det er dette landskab, der lige så langsomt gennem årene har været en del af inspirationen til min fantasyfortælling om 'Næslandet'.

Nogle af Nationalparkens steder har jeg anvendt helt specifikt, og med den frihed, der ligger i at skabe sit eget fiktive univers, kunne jeg tillade mig at lade disse steder eksplodere i skala under udviklingen af selve Næslandet. 

Således har Trehøje fået den ære at blive til et mægtigt bjergmassiv kaldet Tretinder. Dragsmur, som markerer overgangen fra Mols til Helgenæs, er beskrevet meget lig virkeligheden. Det er i fortællingen et særegent bakkeparti, som leder ud på Strigahalvøen, bærende på en dyster hemmelighed.

At Helgenæs på denne måde blev det sted fjenden holdt til, har dog intet med mit forhold til helboer at gøre,  som i øvrigt er godt. Men det passede med min forestilling om, at fjenden holdt til i et yderområde sydøst for resten af Næslandet.

Vistoft Mølle blev Næslandsnissernes tilholdssted. Efter lidt smagen på ordet, blev det til Wistnock Mølle, og det udviklede sig derfra til at blive et sted, som ikke altid er synligt for mennesker. 

Storbyen De Fem Møller burde rumme fem vandmøller efter navnet at dømme, men kun fire er at finde i byen ; den femte befinder sig i fortællingen i en anden dimension.

Virkelighedens Femmøller er en lille landsby, som er kilet inde mellem høje bakkedrag, og det er et sted, hvor der hersker en næsten sydlandsk stemning. Her findes også kun fire møller.

Dette var blot et lille udpluk af nogle af de steder, jeg har brugt i fortællingen.

Mols Bjerge Nationalpark er altid et besøg værd, sommer som vinter. 

Vi ses derude!

 

 

sænkning Mols Bjerge.jpg

Sænkning i landskabet

 

 

sænkning3 Mols Bjerge.jpg

Fyr og enebær i bakkerne

 

 

nåleskov2 Mols Bjerge.jpg

Tæt nåleskov. Hvad gemmer sig i mørket?

 

 

Agri1 Mols Bjerge.jpg

Typiske bakkedrag på Mols nær Agri

 

 

Trehøje3 Mols Bjerge.jpg

Vigen set fra Trehøje

 

 

draget2.jpg

Dragsmur ved overgangen mellem Mols og Helgenæs

Inspirationskilde til jorddragerne ved Draget i fortællingen om Næslandet. 

 

 

 

draget3.jpg

Dragsmur. Fantasien i frit spil. Hvad gemmer sig mon under jordens skind?

Nærbillede af inspirationskilden til jorddragerne ved Draget i fortællingen om Næslandet.

 

 

overdrev1.jpg

Eng ved Strandkær. Et fantastisk møde mellem vandret og lodret. Niagara Falls på Mols.

Et ufremkommeligt krat bruser som et vandfald ud over skrænten og mødes med terrænet nedenfor.

 

 

 

musebøge1.jpg

Musebøge ved Strandkær.

Inspirationskilde til skoven, der omkranser Den Yderste Vej i fortællingen om Næslandet.

 

 

musebøge3.jpg

Musebøge. Her løber fantasien også let af med én. 

Inspirationskilde til skoven der omkranser Den Yderste Vej i fortællingen om Næslandet.

 

 

knudret eg.jpg

En knudret eg nær Strandkær

 

 

kaprifolie2.jpg

Kaprifoliekrat når det er bedst. Uigennemtrængeligt og fyldt med hemmelige huler

Inspirationskilde til krattet ved Tågemoserne og andre steder i fortællingen om Næslandet.

 

 

kælderdør2.jpg

Et ensomt hus dybt inde i skoven. Hvad gemmer der sig mon bag sådan en dør?

Inspirationskilde til bygningsudtryk i fortællingen om Næslandet.

 

 

vildnis1.jpg

Kaprifolie og eg i tæt kinddans.

Inspirationskilde til skovenes karakter i fortællingen om Næslandet.

 

 

bakkedrag3.jpg

Morgentåge over bakkedragene. Mosekonen har travlt et sted i nærheden

Mosekoner er fremtrædende karakterer i Næslandets univers.

 

 

åbent land1.jpg

Åbent land i 'bjergene'

 

 

idyllisk parti2.jpg

Idyllisk græsgang nær Agri

 

 

tinghule hulvej.jpg

Hulvej ved Tinghulen. Hvad gemmer der sig rundt om hjørnet?

Inspirationskilde til skovenes stier og veje i fortællingen om Næslandet.